Daňová evidence

 

Provádíme třídění a uspořádání prvotních dokladů. Součástí daňové evidence je také vedení peněžního deníku, správa knihy pohledávek a závazků, evidence investičního a drobného majetku. Výstupem evidence je zpracování daňového přiznání včetně přehledů na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.