Vedení učetnictví

Poskytujeme externí vedení účetnictví a preferujeme individuální přístup formou konzultací s klientem. Účetnictví zpracováváme nejenom komplexně, ale také formou externího dohledu při zpracování daňových přiznání. Klienty průběžně informujeme o předběžném výsledku hospodaření, stavu závazků a pohledávek. Klienty zastupujeme před orgány státní správy a upozorňujeme na blížící se termíny odvodových povinností. Výstupem naší práce nejsou pouze daňové přiznání, ale také účetní knihy, účetní výkazy, statistické výkazy a podklady pro čerpání bankovních úvěrů...


Účetnictví zpracováváme v programech MRP K/S a Pohoda.