Zájemci o práci

Daňová a účetní kancelář Ekona Bzenec, poskytující komplexní daňové, účetní a mzdové služby hledá do týmu výkonné posily na pozice:

·         samostatná účetní

·         pomocná účetní

Samostatná účetní samostatně zpracovává kompletní účetní agendu klientů.

Pomocná účetní chystá podklady pro zaúčtování a zaúčtovává jednotlivé účetní případy.

Bez čeho se u nás neobejdete:

     - vzdělání ekonomického směru

     - na pozici samostatné účetní praxe v účetnictví

     - schopnost plánovat a dodržovat dané termíny

Nabízíme mzdové ohodnocení dle dosažených výsledků, benefity, příjemné pracovní prostředí a stabilní kolektiv.

Životopis zasílejte na adresu: info@ekonabzenec.cz

 

Další informace pro účastníky výběrového řízení:

Specializujeme se na zpracování daňových přiznání, účetnictví, daňové evidence a mezd. Poskytujeme komplexní vedení účetnictví pro malé, střední i větší firmy, včetně přípravi k auditu. Naším sídlem je Bzenec, své služby nabízíme klientům z celého okresu Hodonín, popř. i z větší vzdálenosti.

Naše firma byla založena v roce 1991 a po celou dobu své existence se specializuje na daňové poradenství a zpracování účetnictví a mezd. Po celou dobu své existence se jedná o jednu z největších firem v tomto oboru v širokém regionu. Nevím o žádné firmě v okresu Hodonín ani v okolních okresech, ve kterých by nepřetržitě po dobu dvaceti pěti let počet zaměstnanců v oboru účetnictví a mzdy byl vyšší než 10. V současné době, pokud nepočítám ženy na mateřské dovolené, je nás 15. 

Naše filosofie je založená na tom, že pro menší firmy je výhodnější nechat si zpracovat účetnictví daňovou firmou, než vlastním zaměstnancem. Je to levnější a kvalitnější, navíc za případnou chybu naše firma klientovi ručí a je pro takový případ pojištěna. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni ze všech předpisů a jejich novel a sledují nejnovější vývoj v předstihu – již při schvalování zákonů. Navíc v případě pochybností mají možnost vše okamžitě konzultovat s daňovým poradcem přímo ve firmě. Díky tomu můžeme klientovi poskytnout kvalitní rady, díky kterým může optimalizovat svoji daňovou povinnost.  

Každá samostatná účetní od klienta přebírá doklady a předává mu výsledky. Musí od klienta získat všechny potřebné informace a doklady, aby mohla účetní případy řádně zaúčtovat. Práci pak provádí na svém počítači v kanceláři naší firmy. Stejně tak v řadě případů samostatně komunikuje s finančním úřadem a dalšímu státními institucemi.

Každá účetní musí být schopna samostatné práce, ale přitom současně musí současně pracovat kolektivně. Pokud si není jistá správností zaúčtování nějakého účetního případu, musí to konzultovat s kolegyněmi, případně s daňovým poradcem. Důvodem je, aby zkušenosti jedné účetní mohly využít i ostatní, a aby pokud možno stejné účetní případy byly v rámci naší firmy účtovány stejně.

Nemáme zájem zaměstnávat účetní na živnostenský list, ale do pracovního poměru, protože jejich pravidelná přítomnost na pracovišti je důležitá z důvodů komunikace s klienty, kteří často přicházejí bez předchozího ohlášení. Rovněž je důležitá z důvodu možnosti okamžitých konzultací jak s kolegyněmi, tak s daňovým poradcem, a i ke sdělování novinek z daňové oblasti dochází průběžně, jakmile se taková novinka objeví. 

Máme ale i velké klienty, kteří mají své vlastní účetní oddělení, ale samostatně provádějí jen pořizování prvotních dokladů a my pro ně účetnictví dokončujeme, sestavujeme výkazy a daňová přiznání – se zárukou správnosti. U takových klientů práci provádíme částečně vzdáleným přístupem na jejich počítač a částečně dojížděním do jejich kanceláře. Tuto práci může vykonávat jen skutečně znalá a zkušená účetní, neboť musí dávat pozor nejen na to, aby sama neudělala chybu, ale musí najít a odstranit i chyby, které udělal někdo jiný. Navíc musí klientovu účetní metodicky vést, upozorňovat ji na znění a změny zákonů a doškolovat ji. V neposlední řadě musí ve spolupráci s programátory provádět nastavení klientova programu. 

Nemáme zájem zaměstnávat podprůměrné účetní za podprůměrnou mzdu, ale nadprůměrné účetní za nadprůměrnou mzdu. Nicméně netrváme na praxi při nástupu – po celou dobu existence firmy jsme přijímali i absolventky škol bez praxe a tuto praxi získali až v naší firmě. Ze současných zaměstnanců k nám nadpoloviční většina nastupovala hned po absolvování školy. Nicméně je nutné, aby se jednalo o školu v oboru. I u účetní s praxí je nutné, aby se uměla přizpůsobit skutečnosti, že každý klient má poněkud jiné požadavky na účetnictví, a podle toho uměla zvolit odpovídající účetní metody.

V současné době jsou v naší firmě na pozici účetní pouze ženy. Jediný muž ve firmě je na pozici daňového poradce. V historii firmy jsme zaměstnávali i několik mužů ale se jednalo se spíše o výjimky – v účetní profesi převládají ženy. Z toho důvodu je tato informace více v ženském tvaru, za což se uchazečům – mužům omlouvám. 

Pracovní doba je variabilní, obvykle 7:00 – 15:30, ale je možné začínat i končit dříve, nebo později (nejpozději začátek v 7:30) v závislosti na dopravním spojení, dětech ve školce apod. Počítá se s tím, že před termíny přiznání budou nutné přesčasy, ty je pak možno si vybrat v následujícím období. Pro výši mzdy je rozhodující množství a kvalita provedené práce.